Thủ tục Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường

Discussion in 'Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng' started by dinhTuan, 28 June 2013.

 1. dinhTuan

  dinhTuan Thành Viên Mới

  Joined:
  8 June 2013
  Messages:
  26
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  6
  Gender:
  Male
  1. Tại sao phải lập cam kết bảo vệ môi trường
  Lập cam kết bảo vệ môi trường là để yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện những gì mình cam kết trên Bản cam kết bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế, giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người trong các giai đoạn thiết kê, thực hiện và vận hành của dự án.
  2. Đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường
  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường.
  3. Thủ tục đăng ký:
  Trình tự thực hiện:
  a) Đối với cá nhân, tổ chức
  + Chủ đầu tư xin phê duyệt dự án đầu tư tại cấp có thẩm quyền;
  + Tự lập hồ sơ hoặc đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn cách lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính;
  + Tự lập Bản cam kết bảo vệ môi trường;
  + Hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và Môi trường và nhận phiếu hẹn trả kết quả;
  + Nhận kết quả Giấy xác nhận và Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại Phòng tài nguyên và Môi trường.
  b) Đối với Phòng Tài nguyên Môi trường
  + Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ tổ chức, cá nhân;
  + Lập phiếu hẹn trả kết quả;
  + Trả Giấy xác nhận và Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường tại Phòng tài nguyên và Môi trường.
  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
  Thành phần, số lượng hồ sơ:
  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
  + Bản cam kết bảo vệ môi trường;
  + Đơn xin xác nhận Đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường;
  + Dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (Bản chính hoặc bản sao có công chứng);
  b) Số lượng hồ sơ:03(bộ)
  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  4. Căn cứ pháp lý
  • Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
  • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
  • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006;
  • Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 2. alibabavhc

  alibabavhc Thành Viên Mới

  Joined:
  24 February 2016
  Messages:
  10
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Male
  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)