Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật trong nước

Discussion in 'Quy định pháp luật Ngành Thực Phẩm' started by fosi, 1 April 2014.

 1. fosi

  fosi Thành Viên

  Joined:
  24 February 2014
  Messages:
  87
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Male
  a. Trình tự thực hiện:
  * Bước 1.
  Đối với người dân và Doanh nghiệp: Người dân và Doanh nghiệp có nhu cầu Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật trong nước nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho Chi cục Thú Y. Bao gồm:
  + Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo quy định.
  + Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có).
  + Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
  * Bước 2. Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
  + Chi cục Thú có thẩm quyền nhận hồ sơ đăng ký kiểm dịch vận chuyển động vật của tổ chức, cá nhân.
  + Lãnh đạo Chi cục Thú y phân công cán bộ kiểm dịch viên theo dõi quản lý tiến hành xác minh và Kiểm tra:
  + Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật theo hồ sơ đăng ký kiểm dịch.
  + Kiểm tra lâm sàng, tách riêng động vật yếu, động vật có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm.
  + Lấy mẫu xét nghiệm theo quy định trước khi vận chuyển động vật (đối với động vật sử dụng làm giống, lấy sữa). Xét nghiệm các bệnh khác khi có yêu cầu của chủ hàng.
  + Đối với động vật xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thì không phải làm xét nghiệm, chỉ áp dụng các biện pháp phòng bệnh đối với những bệnh được công nhận an toàn dịch bệnh.
  + Diệt ký sinh trùng, đánh dấu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định.
  + Cán bộ kiểm dịch viên Chi cục Thú y sau khi thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo đơn vị ký Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật trong nước cho người dân, doanh nghiệp
  b. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Thú Y.
  c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  * Thành phần hồ sơ bao gồm:
  + Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo quy định.
  + Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có).
  + Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
  * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
  d. Thời hạn giải quyết:Trong 02 ngày kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch.
  e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân và Tổ chức.
  f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú Y Tỉnh Thành.
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các Quận, Huyện.
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú Y Tỉnh Thành
  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm Thú y các Quận, Huyện.
  g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận.
  h. Lệ phí (nếu có): tùy vùng
  i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
  j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không
  k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  - Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;
  - Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
  - Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005,
  - Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006;
  - Quyết định số 126/2006/QĐ-BNN ngày 03/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)