Số: 89/2012/NĐ-CP, Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược

Discussion in 'Quy định pháp luật Ngành Thực Phẩm' started by Admin, 14 August 2013.

 1. Admin

  Admin Administrator Staff Member

  Joined:
  2 January 2013
  Messages:
  213
  Likes Received:
  41
  Trophy Points:
  28
  3. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  Điều 17. Giá trị, thời hạn của Chứng chỉ hành nghề dược

  Chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần, có giá trị trong phạm vi cả nước. Đối với Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp với thời hạn 5 năm, khi hết hạn, cá nhân phải làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.
  Nếu bạn quan tâm bạn có thể xem tiếp ở dưới đây

  Attached Files:

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)