QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀO HOA KỲ

Discussion in 'Kiến thức xuất - nhập khẩu' started by Kính cận, 4 March 2014.

 1. Kính cận

  Kính cận Moderator Staff Member

  Joined:
  10 January 2013
  Messages:
  571
  Likes Received:
  49
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Female
  1. Người nhập khẩu hoặc đại lý của người nhập khẩu nộp tờ khai hải quan (entry documents) cho Hải quan trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hàng đến cảng.

  2. Hải quan thông báo cho Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (USFDA) về lô hàng thực phẩm thuộc diện quản lý của FDA.

  3. FDA xem xét tờ khai của người nhập khẩu để xác định xem có cần kiểm tra thực tế, kiểm tra tại cầu cảng, hoặc kiểm tra mẫu hay không.

  4. 4A. Nếu FDA quyết định không lấy mẫu kiểm tra, họ sẽ gửi “Thông báo có thể giải phóng hàng” cho Hải quan và người nhập khẩu. Đến đây thủ tục nhập khẩu đối với FDA coi như là xong.

  4B. FDA quyết định lấy mẫu kiểm tra dựa trên:

  - Bản chất của mặt hàng

  - Sự quan tâm của FDA, và

  - Tiền lệ của mặt hàng đó.

  FDA sẽ gửi Thông báo lấy mẫu cho Hải quan và người nhập khẩu. Lô hàng sẽ được giữ nguyên chờ thông báo tiếp theo của FDA.

  5. FDA lấy mẫu hàng. Mẫu sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm khu vực của FDA để phân tích.

  6. 6A. Nếu kết quả kiểm tra mẫu hàng phù hợp với quy định, FDA sẽ gửi “Thông báo Giải phóng hàng” cho Hải quan và người nhập khẩu.

  6B. Nếu FDA kết luận lô hàng có dấu hiệu vi phạm luật FDCA và các luật có liên quan khác, họ sẽ gửi cho Hải quan và người nhập khẩu “Thông báo giữ hàng và giải trình”, trong đó:

  - Nêu rõ tính chất vi phạm, và

  - Cho phép người nhập khẩu trong vòng 10 ngày làm việc để giải trình

  Giải trình là cơ hội duy nhất để người nhập khẩu đưa ra các chứng cứ chứng minh lô hàng hợp lệ.

  7. 7A. Người nhận hàng, chủ hàng, người đứng tên nhập khẩu, hoặc đại diện được uỷ quyền trả lời “Thông báo giữ hàng và giải trình”. Việc giải trình có thể thực hiện qua gặp gỡ trình bày trực tiếp hoặc bằng văn bản.

  7B. Người nhận hàng, chủ hàng, người đứng tên nhập khẩu, hoặc đại diện được uỷ quyền không trả lời “Thông báo giữ hàng và giải trình” và cũng không xin phép gia hạn thời gian giải trình.

  8. 8A. Đối với trường hợp 7A, FDA tổ chức nghe hoặc xem giải trình để xem xét việc cho phép nhập lô hàng. Đây là dịp để người nhập khẩu chứng minh lô hàng hợp lệ và đưa ra các tài liệu liên quan.

  8B. Đối với trường hợp 7B, FDA sẽ gửi "Thông báo không cho phép nhập hàng" cho người nhập khẩu. Bản sao thông báo này sẽ được gửi tới tất cả các bên có liên quan khác.

  9. 9A. Khi giải trình, người nhập khẩu xuất trình các bằng chứng nhằm chứng minh lô hàng phù hợp. Người nhập khẩu có thể xuất trình các kết quả phân tích mẫu có xác nhận của một phòng thí nghiệm tin cậy nào đó chứng minh lô hàng hợp lệ theo các hướng dẫn đã công bố về mức độ nhiễm bẩn và khuyết tật trong thực phẩm dành cho người.

  9B. Nếu thừa nhận hàng có vi phạm, người nhập khẩu có thể nộp đơn xin phép tái chế hoặc sửa chữa để làm cho lô hàng phù hợp với quy định bằng cách dán lại nhãn hoặc có biện pháp xử lý nào đó, hoặc chuyển đổi thành sản phẩm không dùng làm thực phẩm. Trong đơn xin tái chế phải nêu rõ chi tiết phương pháp tái chế hàng.

  9C. Trong trường hợp 8B, FDA sẽ nhận được xác nhận của Hải quan lô hàng đã được tái xuất hoặc tiêu huỷ. Việc tái xuất hoặc tiêu huỷ lô hàng nêu trong "Thông báo không cho phép nhập hàng" phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Hải quan.

  10. 10A. Trong trường hợp 9A, FDA sẽ lấy thêm mẫu để kiểm tra lại và xác định lô hàng có phù hợp hay không.

  10B. Trong trường hợp 9B, FDA đánh giá biện pháp tái chế do người nhập khẩu đề xuất. Người nhập khẩu phải đặt tiền cọc (bond) để trả các chi phí liên quan đến lô hàng.

  11.11A. Trong trường hợp 10A, sau khi kiểm tra thêm mẫu, nếu FDA xác định mẫu hàng phù hợp. FDA sẽ gửi cho Hải quan và người nhập khẩu "Thông báo giải phóng hàng".

  11B. Trong trưòng hợp 10A, sau khi kiểm tra thêm mẫu, FDA vẫn khẳng định mẫu hàng không phù hợp. Người nhập khẩu có thể nộp đơn xin phép tái chế hoặc xử lý hàng (như ở mục 9B trên), hoặc FDA sẽ gửi "Thông báo không cho phép nhập hàng" (như ở mục 8B trên).

  11C. FDA chấp nhận biện pháp tái chế của người nhập khẩu. Trong thông báo chấp nhận sẽ ghi "Lô hàng phải được giữ nguyên cho đến khi nhận được thông báo giải phóng hàng của FDA”.

  11D. FDA không chấp nhận biện pháp tái chế, nếu theo kinh nghiệm trước đó cho thấy biện pháp đó không thành công. Đơn xin tái chế lần thứ hai và cũng là lần cuối, chỉ được xem xét nếu biện pháp tái chế có những thay đổi đáng kể để đảm bảo khả năng tái chế thành công.

  12. Người nhập khẩu hoàn tất tái chế và thông báo FDA là hàng đã sẵn sàng để giám định/hay lấy mẫu lại.

  13. FDA tiến hàng giám định/hoặc lấy mẫu để xác định lô hàng có phù hợp các điều kiện khi xin phép tái chế không.

  14. 14A. Phân tích của FDA xác nhận lô hàng phù hợp. FDA sẽ gửi "Thông báo giải phóng hàng” cho người nhập khẩu và Hải quan. Các chi phí liên quan đến việc giám sát của FDA sẽ được gửi cho Hải quan để thu cùng với các chi phí liên quan của Hải quan.

  14B. Phân tích của FDA cho thấy lô hàng vẫn không phù hợp, FDA sẽ ra thông báo không cho phép nhập hàng. Các chi phí liên quan đến việc giám sát của FDA cũng sẽ được gửi cho Hải quan để thu tiền cùng với các chi phí liên quan của Hải quan.

  III. QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU VÀO HOA KỲ

  Hoá đơn thương mại là một chứng từ không thể thiếu trong bộ chứng từ giao hàng và là cơ sở quan trọng để xác định trị giá hải quan của hàng hoá để tính thuế nhập khẩu. Hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ không có hoá đơn thương mại có thể bị Hải quan giữ lại. Thông tin trong hoá đơn thương mại không đầy đủ và/hoặc không trung thực và/hoặc không chính xác có thể gây khó khăn và chậm chễ cho người nhập khẩu trong khâu giải phóng hàng hoặc bị phạt tiền hoặc chịu thêm thuế nhập khẩu. Thông tin không chính xác trong hoá đơn thương mại có thể dẫn đến bị Hải quan Hoa Kỳ phạt tiền hoặc cấm không cho xuất hàng vào Hoa Kỳ hoặc ghi vào sổ đen để kiểm tra kỹ hơn các lô hàng nhập khẩu sau đó.

  Hoá đơn thương mại phải được lập bằng tiếng Anh hoặc có bản dịch tiếng Anh chính xác kèm theo. Luật thuế quan yêu cầu hoá đơn thương mại phải cung cấp các thông tin sau:

  - Tên cửa khẩu hàng đến;

  - Tên người mua;

  - Tên người bán;

  - Mô tả chi tiết sản phẩm: tên thông thường của sản phẩm, cấp hạng hay chất lượng, mã hiệu, số hiệu và ký hiệu của hàng hoá khi lưu thông trên thị trường nội địa nước xuất khẩu, cùng với số mã hiệu bao gói hàng hoá;

  - Số lượng tính theo trọng lượng hoặc kích thước của nước giao hàng hoặc của Hoa Kỳ;

  - Giá của từng mặt hàng;

  - Loại tiền;

  - Các chi phí liên quan ghi rõ từng khoản (nếu có ) như: cước phí vận tải quốc tế, phí bảo hiểm, chi phí bao bì, chi phí côngtenơ… ;

  - Các giảm giá, chiết khấu;

  - Nước xuất xứ hàng hoá;
 2. Kính cận

  Kính cận Moderator Staff Member

  Joined:
  10 January 2013
  Messages:
  571
  Likes Received:
  49
  Trophy Points:
  28
  Gender:
  Female
  Hàng thuỷ sản muốn nhập khẩu vào Hoa Kỳ phải tuân thủ theo quy trình nhập khẩu của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa ra dưới đây: Untitled1.png

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)