ISO 14000: quản lý môi trường

Discussion in 'Kiến Thức Thực Phẩm' started by Linhthuhoang, 20 November 2020 at 4:41 PM.

 1. Linhthuhoang

  Linhthuhoang Thành Viên Mới

  Joined:
  29 June 2020
  Messages:
  28
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Female
  ISO 14000: quản lý môi trường
  K/N cơ bản: Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đề cập tới “Quản lý môi trường” : tổ chức làm gì để giảm thiểu các tác động nguy hiểm lên môi trường do những hoạt động của mình gây ra & để có được sự cải tiến không ngừng về hoạt động môi trường của đơn vị.
  Tóm tắt: ISO 14000 được sở hữu và duy trì bởi ISO (Tổ chức TC hóa Quốc tế). Ấy là hàng loạt những tiêu chuẩn, HD & báo cáo kỹ thuật quản lý về môi trường tự nguyện, quốc tế. 2 TC đầu tiên, ISO 14001 và ISO 14004 đề cập đến hệ thống quản lý về môi trường (EMS). ISO 14001 cung ứng các yêu cầu EMS và ISO 14004 đưa ra các HD chung về EMS.

  ISO có nhiều tiêu chuẩn khác giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể chi tiết. Mục đích của ISO 14001 là cung ứng 1 phạm vi cho cách tiếp cận chiến lược, tổng thể đối với chính sách, kế hoạch & thực hiện môi trường của doanh nghiệp.

  ISO 14001 show ra các yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý về môi trường. Triết lý căn bản là không phân biệt hoạt động của trung tâm là gì, những yêu cầu của EMS tốt là tương đương.

  Trong họ ISO 14000, tiêu chuẩn ISO 14001 có thể được chứng nhận. Do đó, chứng nhận 14000 cho doanh nghiệp cũng chính là nói tới chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001.

  tiêu chuẩn - TC EMS

  - ISO 14004 cung ứng các HD về những yếu tố của hệ thống quản lý về môi trường và việc thực hiện chúng, đồng thời đàm phán những vấn đề chính quan hệ.

  - ISO 14001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường tương tự. Việc đáp ứng các yêu cầu này đòi hỏi bằng chứng độc lập có thể được đánh giá để chứng thực rằng HT quản lý môi trường đang hoạt động hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn.

  EMS đáp ứng những yêu cầu của ISO 14001: 2004 là công cụ kiểm soát cho phép 1 tổ chức ∈ bất kỳ quy mô hoặc loại hình nào:

  - xđịnh và kiểm soát tác động môi trường của những hoạt động, SP hay dịch vụ của mình & để

  - cải thiện hiệu suất môi trường không ngừng, và hành động 1 tư duy tiếp cận có hệ thống để xây dựng các đích đến và tiêu chí môi trường, để đạt được những vấn đề này và chứng minh rằng nó đã đạt được.

  Các nhóm mục đích
  Đối tượng đích đến là bất cứ trung tâm nào cần cung ứng sự bảo đảm về những vấn đề môi trường cho các bên liên quan bên trong & bên ngoài rằng tổ chức đang theo dõi các quá trình & hoạt động của trung tâm có ảnh hưởng đến môi trường và doanh nghiệp đấy là 1 công ty có trách nhiệm với môi trường.

  phạm vi
  những tiêu chuẩn ISO 14000 là tự nguyện. Họ giải quyết nhu cầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới bằng cách cung cấp một khuôn khổ chung để quản lý những vấn đề môi trường.

  ưu điểm & không cần
  - ưu điểm

  + tư duy tiếp cận chung giúp thiết lập tài liệu khám phá chung để trao đổi về các vấn đề quản lý về môi trường giữa các trung tâm & người tiêu dùng, cơ quan quản lý, công nó và các bên liên quan khác.

  + Vì ISO 14001: 2004 ko đặt ra các cấp độ hoạt động môi trường, TC có thể được rất nhiều tổ chức thực hiện, không kể chừng độ thành thục về môi trường hiện nay của họ.

  - Cạm bẫy

  + việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO 14000 có thể là một quy trình nhàm chán & tốn kém.

  + tiêu chuẩn ISO 14000 có thể gián tiếp tạo ra một rào cản thương mại kỹ thuật cho cả những doanh nghiệp nhỏ và các nước đang phát triển hơn nữa do hạn chế về kiến thức và nguồn lực

  + tiêu chuẩn - TC ISO 14000 là tự nguyện. Tuy nhiên, một số quốc gia có thể coi những tiêu chuẩn ISO14000 là 1 yêu cầu đối với quy định có thể dẫn đến 1 rào cản thương mại đối với các quốc gia nước ngoài không thể tuân thủ các tiêu chuẩn.
 2. dhtrung1004

  dhtrung1004 Thành Viên Mới

  Joined:
  Friday
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Male

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)