CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Discussion in 'Nghiên Cứu và Chuyển Giao Công Nghệ Thực Phẩm' started by Admin, 29 December 2016.

 1. Admin

  Admin Administrator Staff Member

  Joined:
  2 January 2013
  Messages:
  217
  Likes Received:
  41
  Trophy Points:
  28
  1. Công nghệ và chuyển giao công nghệ là gì? Các dịch vụ chuyển giao công nghệ?

  – Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.
  – Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.
  – Các dịch vụ chuyển giao công nghệ bao gồm:
  • Môi giới chuyển giao công nghệ: là hoạt động hỗ trợ bên có công nghệ, bên cần công nghệ trong việc tìm kiếm đối tác ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ: là hoạt động hỗ trợ các bên trong việc lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.
  • Đánh giá công nghệ: là hoạt động xác định trình độ, giá trị, hiệu quả kinh tế và tác động kinh tế-xã hội, môi trường của công nghệ.
  • Định giá công nghệ: là hoạt động xác định giá của công nghệ.
  • Giám định công nghệ: là hoạt động kiểm tra, xác định các chỉ tiêu của công nghệ đã được chuyển giao so với các chỉ tiêu của công nghệ được quy định trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.
  • Xúc tiến chuyển giao công nghệ: là hoạt động thúc đẩy, tạo và tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ; cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ.
  2. Các đối tượng công nghệ nào được chuyển giao?

  Đối tượng công nghệ được chuyển giao là một phần hoặc toàn bộ công nghệ sau đây:


  – Bí quyết kỹ thuật.
  – Kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển
  giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công
  nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật,
  bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu.
  – Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.

  3. Những công nghệ nào được khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao?


  3.1. Công nghệ khuyến khích chuyển giao:

  Công nghệ khuyến khích chuyển giao là công nghệ cao, công nghệ tiên tiến đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
  � Tạo ra sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao.
  � Tạo ra ngành công nghiệp, dịch vụ mới.
  � Tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu.
  � Sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
  � Bảo vệ sức khỏe con người.
  � Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.
  � Sản xuất sạch, thân thiện môi trường.
  � Phát triển ngành, nghề truyền thống.
  3.2. Công nghệ hạn chế chuyển giao: theo Phụ lục II của Nghị định số
  133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.
  3.3. Công nghệ cấm chuyển giao: theo Phụ lục III của Nghị định số
  133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

  4. Có những hình thức chuyển giao công nghệ nào?


  Việc chuyển giao công nghệ được thực hiện thông qua các hình thức:

  – Hợp đồng chuyển giao công nghệ độc lập.
  – Phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng sau đây:
  + Dự án đầu tư.
  + Hợp đồng chuyển nhượng quyền thương mại.
  + Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
  + Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ.
  – Các hình thức chuyển giao công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

  5. Những nội dung nào cần phải được thể hiện trong hợp đồng chuyển giao công nghệ?


  Theo quy định tại Điều 15 Luật chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006 thì các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây:

  � Tên hợp đồng chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ tên công nghệ được chuyển giao.
  � Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra.
  � Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ.
  � Phương thức chuyển giao công nghệ
  � Quyền và nghĩa vụ của các bên
  � Giá, phương thức thanh toán.
  � Thời điểm, thời hạn hiệu lực của hợp đồng
  � Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có).
  � Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ.
  � Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao.
  � Phạt vi phạm hợp đồng.
  � Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
  � Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp.
  � Cơ quan giải quyết tranh chấp.
  � Các thỏa thuận khác không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

  6. Có những phương thức chuyển giao công nghệ nào?

  Có nhiều phương thức chuyển giao công nghệ:
  a/ Chuyển giao tài liệu về công nghệ.
  b/ Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ theo thời hạn quy định trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.
  c/ Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào sản xuất với chất lượng công nghệ và chất lượng sản phẩm đạt các chỉ tiêu và tiến độ quy định trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.
  d/ Phương thức chuyển giao khác do các bên thỏa thuận.

  7. Có bắt buộc phải đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

  Hợp đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu để làm cơ sở cho việc hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật.

  8. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện như thế nào?


  Trường hợp có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước) hoặc bên giao công nghệ (trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) thay mặt các bên gửi 03 bộ hồ sơ (trong đó ít nhất có 01 bộ hồ sơ gốc) đến Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư) hoặc Sở Khoa học và Công nghệ (đối với các trường hợp còn lại) nơi bên nhận (hoặc bên giao) đặt trụ sở chính.

  � Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm:
  � Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
  � Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên là tổ chức.
  � Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  9. Chấp thuận chuyển giao công nghệ là gì? Cơ quan nào có trách nhiệm chấp thuận chuyển giao công nghệ?

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận hoặc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao phải xin ý kiến chấp thuận chuyển giao công nghệ trước khi thực hiện ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc chấp thuận chuyển giao công nghệ đối với công nghệ có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý và trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với tổ chức/cá nhân đề nghị
  chấp thuận chuyển giao công nghệ.

  10. Cấp phép chuyển giao công nghệ là gì? Cơ quan nào có trách nhiệm cấp phép chuyển giao công nghệ?


  Sau khi ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, một trong các bên ký kết hợp đồng phải gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ Khoa học và Công nghệ để xin cấp phép chuyển giao công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định, cấp Giấy phép chuyển
  giao công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

  Tham khảo Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN
  Last edited: 29 December 2016
 2. Mộc Khang Pharma

  Mộc Khang Pharma Thành Viên Mới

  Joined:
  15 August 2020
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Male
  Occupation:
  3
  Location:
  Hà Nội
  mình cần order sản phẩm
 3. tuoanhLTN

  tuoanhLTN Thành Viên Mới

  Joined:
  13 April 2021
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Female
  Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.

Share This Page

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)