Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm's Recent Activity

  1. Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm posted a new thread.

    Công bố hợp quy là gì - hướng dẫn làm thủ tục tự công bố hợp quy

    Công bố hợp quy là quá trình tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Nguyên tắc công bố hợp quy Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được...

    Forum: Giấy Phép Ngành Thực Phẩm

    22 October 2018 at 9:44 AM