Admin's Recent Activity

  1. Admin replied to the thread Thông báo: reset lại toàn bộ chữ ký diễn đàn.

    bạn vào http://danthucpham.vn/posts/129843/ làm theo hướng dẫn để đc set VIP nhá

    19 January 2017 at 9:24 AM
  2. Admin replied to the thread Thông báo xét vip cho 100 thành viên đầu tiên trên diễn đàn Dân Thực Phẩm.

    đã lên VIP cho bạn

    19 January 2017 at 9:23 AM