KIẾN THỨC SẢN XUẤT- KINH DOANH THỰC PHẨM CẦN BIẾT

Hỏi - Đáp và cập nhật thông tin liên quan đến vấn đề kinh doanh, sản xuất thực phẩm

 1. Quy định pháp luật Ngành Thực Phẩm

  Tổng hợp các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến quản lý, sản xuất, kinh doanh, phân phối thực phẩm trong và ngoài nước
  Discussions:
  41
  Messages:
  61
  RSS
 2. Giấy Phép Ngành Thực Phẩm

  Thông tin liên quan đến các loại giấy phép, chứng nhận cần thiết trong sản xuất, kinh doanh, phân phối thực phẩm trong và ngoài nước
  Discussions:
  248
  Messages:
  792
  RSS
 3. Nghiên Cứu và Chuyển Giao Công Nghệ Thực Phẩm

  Tổng hợp các kiến thức, ý tưởng mới trong việc nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm thực phẩm
  Discussions:
  54
  Messages:
  162
  RSS
 4. Máy Móc -Thiết Bị Ngành Thực Phẩm

  Nơi chia sẻ kiến thức về các quá trình và thiết bị, máy móc sử dụng trong ngành CNTP
  Discussions:
  47
  Messages:
  82
  RSS
 5. Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

  Tổng hợp các kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm như ISO, GMP, HACCP, VIETGAP, BRC, SQF,...
  Discussions:
  108
  Messages:
  238
  RSS
 6. Kiến thức xuất - nhập khẩu

  Tổng hợp quy định, thông tin liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa
  Discussions:
  75
  Messages:
  131
  RSS