KIẾN THỨC SẢN XUẤT- KINH DOANH THỰC PHẨM CẦN BIẾT

Hỏi - Đáp và cập nhật thông tin liên quan đến vấn đề kinh doanh, sản xuất thực phẩm

 1. Quy định pháp luật Ngành Thực Phẩm

  Tổng hợp các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến quản lý, sản xuất, kinh doanh, phân phối thực phẩm trong và ngoài nước
  Discussions:
  191
  Messages:
  237
  RSS
 2. Giấy Phép Ngành Thực Phẩm

  Thông tin liên quan đến các loại giấy phép, chứng nhận cần thiết trong sản xuất, kinh doanh, phân phối thực phẩm trong và ngoài nước
  Discussions:
  379
  Messages:
  924
  RSS
 3. Nghiên Cứu và Chuyển Giao Công Nghệ Thực Phẩm

  Tổng hợp các kiến thức, ý tưởng mới trong việc nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm thực phẩm
  Discussions:
  192
  Messages:
  326
  RSS
 4. Máy Móc -Thiết Bị Ngành Thực Phẩm

  Nơi chia sẻ kiến thức về các quá trình và thiết bị, máy móc sử dụng trong ngành CNTP
  Discussions:
  218
  Messages:
  274
  RSS
 5. Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

  Tổng hợp các kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm như ISO, GMP, HACCP, VIETGAP, BRC, SQF,...
  Discussions:
  240
  Messages:
  367
  RSS
 6. Kiến thức xuất - nhập khẩu

  Tổng hợp quy định, thông tin liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa
  Discussions:
  209
  Messages:
  281
  RSS