Danh Sách Ban Quản Trị

Đây là danh sách ban quản trị và những thành viên có công đóng góp cho diễn đàn

Administrative

 1. Admin

  Administrator
  Messages:
  217
  Likes Received:
  41
  Trophy Points:
  28
 2. Superman

  Administrator
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0

Moderating

 1. Hữu Lê

  Moderator, Male
  Messages:
  18
  Likes Received:
  6
  Trophy Points:
  28
 2. kimcuong

  Moderator, Female
  Messages:
  17
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  28
 3. Lily Doan

  Moderator, Female
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  28
 4. Kính cận

  Moderator, Female
  Messages:
  561
  Likes Received:
  49
  Trophy Points:
  28
 5. hangthu

  Moderator, Female
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 6. Thanh Trang

  Chuyên gia tư vấn thực phẩm, Female
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  150
 7. thuongparkbom

  Moderator, Male
  Messages:
  8
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
 8. Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm

  Moderator, Male
  Messages:
  45
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  6