Danh Sách Ban Quản Trị

Đây là danh sách ban quản trị và những thành viên có công đóng góp cho diễn đàn

Administrative

 1. Admin

  Administrator
  Messages:
  270
  Likes Received:
  44
  Trophy Points:
  28
 2. Superman

  Administrator
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0

Moderating

 1. Hữu Lê

  Moderator, Male
  Messages:
  23
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  28
 2. kimcuong

  Moderator, Female
  Messages:
  262
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  28
 3. Lily Doan

  Moderator, Female
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  28
 4. Kính cận

  Moderator, Female
  Messages:
  627
  Likes Received:
  61
  Trophy Points:
  28
 5. hangthu

  Moderator, Female
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0